Manchester City

Manchester City

Champions League - Quarter Final

15/08/2020
Lyon

Lyon

Chi tiết Tóm tắt

Nếu không xem được, vui lòng thử các link khác phía trên.

Champions League - Quarter Final


Champions League - Quarter Final
Barcelona
VS
Bayern Munich
Champions League - Quarter Final
RasenBallsport Leipzig
VS
Atletico Madrid
Champions League - Quarter Final
Atalanta
VS
Paris Saint-Germain