Chelsea

Chelsea

Champions League - Group E

04/11/2020
Rennes

Rennes

Tóm tắt Tóm tắt

Nếu không xem được, vui lòng thử các link khác phía trên.

Champions League - Group E


Champions League - Group E
Sevilla
VS
Krasnodar
Champions League - Group E
Krasnodar
VS
Chelsea
Champions League - Group E
Sevilla
VS
Rennes
Champions League - Group E
Chelsea
VS
Sevilla
Champions League - Group E
Rennes
VS
Krasnodar